Ma 2021. szeptember 20., hétfő, Friderika napja van. Holnap Máté és Mirella napja lesz.
Képzéseinkről ... PDF Nyomtatás E-mail

Iskolánkat - mely kollégiumunkkal, sportpályánkkal együtt a város egyik legszebb részén, a Kádár völgy két oldalán található - 1976-ban adták át. Közel 600 diákunk van.


Pedagógiai programunk szerint innovatív, sokszínű szakképző, szakközépiskolai, szakgimnáziumi oktatást-nevelést folytatunk, alkalmazkodva a szülői, diák és munkaerő- piaci igényekhez. Folyamatosan megteremtjük diákjaink számára a korszerű műveltség és szakmai képzettség megszerzésének lehetőségét. Nemcsak a munkába állásra, hanem a továbbtanulásra is biztosítjuk számukra az esélyt. A kerettantervre épülő helyi tantervünk alapján tanítunk, szakképzéseink OKJ szerintiek.


 

A SZAKGIMNÁZIUM (2016. szeptember 1-IG SZAKKÖZÉPISKOLA)

9-12. ÉVFOLYAMÁRÓL

 
Minden diákunk tanul a közismereti tárgyakon kívül informatikát és idegen nyelvet ( angol vagy német nyelvet). Nagy hangsúlyt helyezünk az informatikai képzésre. Informatikából évek óta sikeresen érettségiznek diákjaink. Végzőseinket igény szerint a Lorántffy Tehetséggondozó Alapítvány támogatásával felkészítjük ECDL vizsgára is.

Szakközépiskolai osztályainkban az érettségi tantárgyakból 12. évfolyamon kisérettségit tartunk, megkönnyítve ezzel az érettségire való felkészülést. A 10. osztályban pedig olvasás - szövegértésből, matematikából kompetenciavizsgákat tartunk.

 

 

A szakgimnázium 9-12. évfolyamán az ágazathoz tartozó érettségi végzettséghez kötött - a Nemzeti alaptantervre épülő kerettanterv szerinti közismereti oktatással párhuzamosan - a szakképesítések közös tartalmi elemeit magában foglaló szakmai elméleti és gyakorlati oktatás folyik az ágazati szakképzési kerettanterv szerint. A szakgimnázium a kilencedik-tizenkettedik évfolyamon az ágazatára előírt szakmai érettségi vizsgatárgy követelményei szerint felkészít a kötelező szakmai érettségi vizsgatárgyból tehető érettségi vizsgára. A szakgimnázium a szakmai érettségit szerzett tanulóját szakképzési évfolyamán felkészíti legalább egy, az ágazathoz tartozó szakképesítésre. (FEOR szám) A tanuló dönt arról, hogy a szakmai érettségi vizsgát követően továbbtanul-e a szakgimnázium komplex szakmai vizsgára felkészítő szakképzési évfolyamán. A szakgimnázium tizenharmadik (első szakképzési) évfolyamán érettségi végzettséghez kötött, az OKJ-ban meghatározottak szerint a szakmai érettségi vizsga ágazatához tartozó szakképesítés komplex szakmai vizsgájára történő felkészítés folyik. Ekkor szerzik meg az OKJ szerinti szakmát.


 

 

Szakgimnáziumi képzések

(2016. szeptember 1-IG SZAKGKÖZÉPISKOLAI)

 

 

· I.  Egészségügyi ágazat

Egyészségügyi szakmacsoport

 

Tervezett kimenet:

Gyakorló ápoló (OKJ 52 723 02) 

 

Gyakorló ápoló:
Az ápoló az ápolást nyújtó munkacsoport tagja. Tevékenysége során elvégzi a rábízott beteg és családja ápolásával kapcsolatos ápolási feladatokat. Célunk olyan elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkező ápolók képzése, akik a szakmájukat hivatásként gyakorolják.

 

 


 · III. Szociális ágazat

Szociális szolgáltatások szakmacsoport

 


 

Tervezett kimenet:

Kisgyermekgondozó, -nevelő

(OKJ 54 761 02)

 

A kisgyermekgondozó-nevelő munkája során részt vesz a gondozási hely megismertetésében. Lehetőséget biztosít az adaptációs időszakban a szülő számára a gyermek gondozására, illetve a gondozási feladatokat a gyermek alkalmazkodásához igazodva fokozatosan veszi át a szülőtől. 0-6 éves korú gyermek gondozási- nevelési feladatait látja el.


 

 · V. Képző és iparművészet ágazat 

 Művészet, közművelődés, kommunikáció (iparművészet) szakmacsoport

 


 

Tervezett kimenet:

Divat- és stílustervező (OKJ 54 211 029)                

 

A divat- és stílustervező vizuális műveltséggel, fejlett színérzékkel, rajzi-, festészeti- és öltözék kivitelezési ismeretekkel rendelkező szakember.
Pályaorientációs tárgyak oktatása művésztanárok segítségével.


Elsajátítandó tananyagegységek: textil- és bőrművesség, üvegművesség, tűzzománc technika.

Nyári alkotótábor. Kiállítási lehetőségek, Pályázatok


Alkalmassági vizsga – szabadkézi rajzból (A/3-as méretű szabadkézi ceruzarajz beállított csendéletről)

 

· XV. Vegyész ágazat 

 Vegyipari szakmacsoport

 

Tervezett kimenet:

vegyész technikus (OKJ 54 524 03)

 
Saját jól felszerelt laborok állnak a hallgatók rendelkezésére. A vegyész technikus  végzettek számára jók az elhelyezkedési lehetőségek. A tanuló képes lesz a gyártás előkészítésére, az adott vegyipari termékek gyártására. megismeri a különböző folyamatszabályozó módszereket, a minőségügyi rendszereket és előírásokat. Biotechnikai gépeket és berendezéseket kezel, szerkezeti anyagokat vizsgál. Jártasságot szerez a vegyipar és rokon iparágak területén.

 

XXIII. Környezetvédelem ágazat

  Környezetvédelem - vízgazdálkodás szakmacsoport

 


 

Tervezett kimenet:

Környezetvédelmi technikus

(OKJ 54 850 01 )


A környezetvédelmi technikus alkalmazza a szakmai előírásokat, nyilvántartást vezet, adatszolgáltatást végez, részt vesz tervek készítésében, méréseket végez, értékel.
Környezetvédelmi táborok, versenyek színesítik a képzést.

 

                                · XXX. Szépészet ágazat

 

 

 

Tervezett kimenet:

Fodrász (OKJ 52 815 01)

 
 A gyakorlati oktatás jól felszerelt tanműhelyeinkben zajlik. Országos versenyeken rendszeres szereplünk résztveszünk.
 

Tervezett kimenet:

Kozmetikus (OKJ 52 815 02)

Saját oktatóbázissal rendelkezünk, korszerű gépeken lehet elsajátítani az igényes kezelés technikáját. 

Iskolánk több kozmetikai cég látogatja, így lehetőség van több termék megismerésére, kipróbálására is.A képzés első szakasza a 12. évfolyam végén középiskolai érettségi vizsgával zárul.

A sikeres érettségi után mód nyílik bármely egyetemre, főiskolára jelentkezni. Végzőseink jelentős létszámban élnek is e lehetőséggel. Aki nem kíván a felsőoktatásban továbbtanulni vagy munkát vállalni, annak az érettségi után következik iskolánkban a második, a szakképző szakasz. Ebbe a képzési szakaszba más szakgimnáziumban érettségizettek is bekapcsolódhatnak. Minden képzésünk megfelelő számú jelentkező esetén indulhat.

Szakmai képzéseink érettségizettek számára:

  • Gyakorló ápoló (emelt szintű, az Európai Unióban különbözeti vizsga nélkül elfogadott szakképesítés)
  • Vegyipari technikus
  • Környezetvédelmi technikus
  • Kisgyermekgondozó,-nevelő
  • Divat- és stílustervező
  • Fodrász
  • Kozmetikus

 

A SZAKKÖZÉPISKOLAI KÉPZÉSRŐL

(2016. szeptember 1-IG SZAKISKOLAI)

 

Három évfolyamos szakiskolai képzés; szakközépiskolai közismereti és szakképzési kerettanterv alapján.
Minden diák tanul a közismereti tárgyakon kívül informatikát és idegen nyelvet ( angolt vagy németet). 


A 9. évfolyamon elkezdődik a szakmai képzés. A képzés szakmánként eltérő, egyes szakmák esetén vállalkozói ismeretekkel, szakmai idegen nyelvvel, számítástechnikával kiegészül.


A képzés a 11.  évfolyam végén szakmai vizsgával zárul.


A szakközépiskolában (2016. szeptember 1-ig Szakiskolában) oktatott szakmák

Minden képzésünk OKJ-szerinti /Országos Képzési Jegyzék/. A szakmát tanulóknak az iskola gyakorlati képzőhelyet biztosít saját tanműhelyében.

        

 

Könnyűipari szakmacsoport
 női szabó (OKJ 34 542 06)
   bőrdíszműves (OKJ 34 542 01)
Szociális szolgáltatások szakmacsoport
   szociális gondozó és ápoló (OKJ 34 762 01)

 

A szakmai vizsga sikeres letétele után 2 év alatt érettségitlehet szerezni iskolánkban, majd bekapcsolódni a technikusi képzésbe.

 

  


 

 

 
Hirdetés