A tanműhely története Nyomtatás

 

Gyakorlati oktatás területén 1992/93-ig gondjaink nem voltak, azonban az ország gazdasági helyzetének átalakulása következtében vállalati hátterünk megingott. Először a Fonoda ment csődbe, és szüntette meg a fonós képzést, majd 1993-ban a Junior Cipőgyár számolta fel a tanműhelyét. A gépeket az önkormányzat megvásárolta, és a kollégiumunk egyik folyosóján megszületett az első iskolai tanműhely, ahol a felsőbb évfolyamos cipőgyártó tanulók befejezhették tanulmányaikat. Időközben a kórházból is át kellett költöztetnünk a demonstrációs termeket jobb híján a kollégium alsó szintjére, 6 lakószoba feláldozásával. A felszerelések egy részét a kórház adta, a hiányzókat folyamatosan szereztük be.
 
1994-ben az ELIT Ruhagyár jelentette be, hogy nem képez tanulót.
 
Ruhaipari technikusainknak több évvel ezelőtt pályázaton nyertünk az anyagvizsgáló laborhoz műszereket, majd rá egy évre szintén pályázat útján ipari varrógépekhez jutottunk, amik egy évig a raktárban porosodtak, hiszen hely hiányában nem tudtuk beüzemelni azokat. Az iskola és kollégium épületében már nem fértünk el.
 A szőnyegszövő tanműhelyt 2 év alatt ötször költöztettük. A vegyésztechnikusok a papírgyár három különböző, egymástól elég távol eső egységében tevékenykedtek.
Végül az önkormányzat átmeneti megoldásként a Szilágyi Erzsébet Általános Iskola udvarán álló Központi előkészítő műhely két helyiségét rendelkezésünkre bocsátotta. Nem sokkal később vetődött fel az a gondolat, hogy értékes műszereink, műhelyeink, tanulóink kerüljenek végre megfelelő, méltó körülmények közé.
Sok-sok tárgyalás után született meg az önkormányzat döntése, hogy a volt IX. számú bölcsőde épületét tanműhely céljára megkapjuk. 1996 nyarán megkezdődtek az átalakítási munkálatok, melyek decemberre fejeződtek be. A műhelytermek, laboratóriumok felszerelése, berendezése, beüzemelése Czinka Lajos gyakorlati oktatásvezető és Marczona Tamás tagozatvezető igazgatóhelyettes szinte minden idejét és energiáját igénybe vette.
Egy olyan oktatási centrumot avathattunk fel, ahol helye van a műszeres laboratóriumoknak, mérlegszobának, műveleti labornak, előkészítőnek, két egészségügyi demonstrációs teremnek, bőrdíszműves és szőnyegszövő műhelynek, a három varrodának, a szabászatnak és természetesen a kiszolgáló helyiségeknek is. Büszkék vagyunk rá. Köszönet érte mindazoknak, akik segítettek ebben a nagy munkában.